Disclaimer

http://www.studioquintess.nl is eigendom van en wordt beheerd door Studio Quintess en kan advertenties, gesponsorde inhoud, betaalde content, affiliate links of andere vormen van genereren van inkomsten bevatten.

http://www.studioquintess.nl houdt zich aan de mond-tot-mond marketingnormen. Wij geloven in eerlijke relaties, meningen en identiteit. De ontvangen vergoeding kan van invloed zijn op de advertentie inhoud, onderwerpen,  of berichten in dit blog. Die inhoud, advertentieruimte of post zal duidelijk worden geïdentificeerd als betaalde of gesponsorde inhoud. 

Studio Quintess wordt nooit rechtstreeks compenseerd om meningen te geven over producten, diensten, websites en diverse andere onderwerpen. De meningen op deze website is puur die van de auteurs. Als we claimen kenners te zijn van een bepaald onderwerp of een bepaald product, of service, zullen we deze alleen onderschrijven als wij denken dat ze, op basis van onze expertise, deze goedkeuring waard zijn. Elke productclaim, statistiek, aanhalingsteken of andere weergaven van een product of dienst moet worden geverifieerd bij de fabrikant of leverancier. 

Deze site bevat geen inhoud die een belangenconflict zou kunnen opleveren.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Quintess is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Quintess.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Studio Quintess te mogen claimen of te veronderstellen.

Studio Quintess streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Studio Quintess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.studioquintess.nl op deze pagina.

Contact

Als je vragen hebt over deze disclaimer of over de website, neem dan a.u.b. contact met mij op.

Studio Quintess | info@studioquintess.nl | (06) 40 45 45 25

>